Razem ZamykaMY Obieg

Aktualne-godziny-otwarcia

Punkt O!kazje to nowy koncept PU Hetman, który powstał w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Znajdują się w nim rzeczy second hand, nadające się do użytku lecz wymagające drobnej naprawy, konserwacji lub odświeżenia. Przedmioty są bezpłatnie przekazywane przez mieszkańców poszczególnych gmin, korzystających z naszego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Po wstępnej selekcji trafiają na półki w designerskim “butiku” PU Hetman przy ścieżce edukacyjne w Nadarzynie przy ulicy Turystycznej 38. 

O!kazje są czynne od czerwca do września w każdą pierwszą sobotę miesiąca. To ulubione miejsce eko odpowiedzialnych osób i poszukiwaczy nietuzinkowych rzeczy. To także kolejny krok PU Hetman na drodze ponownego wykorzystania surowców i ograniczenia ich produkcji. 

#BądźMYJakHetman

Edukacja jest jednym z priorytetów firmy Hetman

Zgodnie z zasadą, że w obecnych czasach głównym celem jaki powinno stawiać przed sobą społeczeństwo jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zapobieganie ich powstawaniu – edukacja w tym zakresie jest jednym z priorytetów firmy Hetman. Prowadzone programy edukacyjne wiążą się z kształtowaniem postaw proekologicznych wśród dzieci oraz dorosłych.

edko-edukacja-priorytet-hetman-f24e5110

Od 2014 roku PU Hetman organizuje i wspiera działania edukacyjne poprzez realizację projektów prowadzonych z partnerami społecznymi.

Najważniejsze z nich to:

  • kilka kolejnych edycji projektu pn.: “Przetwarzanie Świata” – cykl warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży z gmin podwarszawskich, dofinansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie,
  • projekt “Misja Niska Emisja” z dofinansowaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego
  • realizacja zajęć edukacyjnych “Superbohaterowie w walce o czyste środowisko” dotowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, gdzie firma była partnerem Stowarzyszenia Projekt.
ekoedu4-db41f2f9

Eko-park recyklingu

Dużym przedsięwzięciem a przez to rozłożonym na lata jest idea stworzenia w Nadarzynie, przy ul. Turystycznej “EkoParku recyklingu“, którego pierwszy etap został otwarty w grudniu 2017 r. W inauguracji tego miejsca – w założeniu służącego edukacji oraz zdrowej rekreacji – uczestniczyło wielu mieszkańców oraz honorowych gości, m.in. delegacja z Ministerstwa Środowiska. Koncepcja realizuje model współpracy międzysektorowej między biznesem, podmiotami społecznymi (NGO) oraz samorządem lokalnym (okoliczne gminy) na płaszczyźnie edukacyjnej.

Prowadzone tutaj projekty i działania skierowane do społeczeństwa uczą odpowiedzialności za środowisko. Opracowana przez naszych ekspertów edukacyjna ścieżka ekologiczna nazwana “Potworki Śmieciorki“, stanowiąca element tej koncepcji, to ciekawy sposób na zdobycie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego oraz sposobach odpowiedniego gospodarowania odpadami domowymi.

drzewko-d3e01cd4

Pomagamy wdrażać standardy odpowiedzialności w biznesie

Jednym z przejawów dbałości o zrównoważony rozwój w firmie jest wdrażanie działań CSR, których ważnym elementem jest wrażliwość ekologiczna. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR) to nic innego jak codzienne działania podejmowane na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Działania te, mające charakter długotrwały, podejmowane są na poziomie lokalnym i polegają na wspieraniu instytucji i osób, programów dla dzieci i młodzieży, działań ekologicznych, a także na inwestycjach prowadzonych na tym polu, minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

eko-edukacja-w-czym-mozemy-pomoc-eef8fba9

W czym możemy pomóc?

Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy takie inicjatywy, jak:

  • wdrażanie przez firmy polityki środowiskowej,
  • zrównoważone zarządzanie surowcami,
  • prawidłowa segregacja odpadów,
  • edukacja ekologiczna pracowników i klientów,
  • a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

Wszystko to może przyczynić się do globalnego sukcesu firmy, jej pracowników oraz całego jej otoczenia.

Działalność wydawnicza

Od ponad 8 lat wydajemy cyklicznie biuletyn “EkoPuls – Eko rady na odpady firmy Hetman” skierowany do lokalnej społeczności, informujący o najważniejszych zagadnieniach dotyczących gospodarki odpadami oraz o bieżącym funkcjonowaniu naszej spółki.

eko-edukacja-w-czym-mozemy-pomoc-eef8fba9

Biuletyn EkoPuls - Eko rady na odpady firmy Hetman - numer 40 - marzec 2021

eko-edukacja-w-czym-mozemy-pomoc-eef8fba9

Biuletyn EkoPuls - Eko rady na odpady firmy Hetman - numer 39 - grudzień 2020

eko-edukacja-w-czym-mozemy-pomoc-eef8fba9

Biuletyn EkoPuls - Eko rady na odpady firmy Hetman - numer 38 - listopad 2020

eko-edukacja-w-czym-mozemy-pomoc-eef8fba9

Biuletyn EkoPuls - Eko rady na odpady firmy Hetman - numer 37 - kwiecień 2020

eko-edukacja-w-czym-mozemy-pomoc-eef8fba9

Biuletyn EkoPuls - Eko rady na odpady firmy Hetman - numer 36 - listopad 2019

Skontaktuj się z nami