PSZOK znajduje się w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 37.

 • Poniedziałek: 11:30-17:30
 • Środa: 8:00-13:00
 • Sobota: 8:00-14:00
 • poniedziałek: 8:00-11:00
 • wtorek: 14:00 – 20:00
 • czwartek: 14:00 – 20:00
 • piątek: 8:00 – 14:00
 • Odpady niebezpieczne płynne: tylko w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach producenta lub w innych trwałych opakowaniach wraz z etykietami.
 • Odpady wielkogabarytowe typu meble czy opakowania (np.: skrzynie).
 • Odpady niebezpieczne (np. świetlówki) powinny być dowożone i składane w sposób bezpieczny, bez naruszania obudowy szklanej.
 • Odpady zielone (trawa, drobne gałęzie) powinny być odpowiednio rozdrobnione i dostarczane w workach z polietylenu.
 • Odpady opakowaniowe ze styropianu: pochodzące z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV oraz styropian budowlany w ilościach wskazujących na jego wytworzenie w skutek remontów i napraw prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.
 • Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe: przyjmowane od mieszkańców wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez uprawnionych właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • Elektroniczne odpady wielkogabarytowe w tym sprzęt AGD.
 • Zużyte baterie.
ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DLA MIESZKAŃCÓW

PSZOK przyjmuje odpady po okazaniu do wglądu aktualnej opłaty za wywóz odpadów (wydruk z konta, potwierdzenie z kasy gminy) lub zaświadczenia z poszczególnych gmin.

Posiadamy duży wybór pojemników i kontenerów dla firm i klientów indywidualnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami w celu przygotowania optymalnej oferty:

 • Dział Handlowy: 724 306 330 oraz 724 302 330
 • rejon Nadarzyna i okolic: +48 607 254 905
 • rejon Warszawy: +48 785 779 090
 • telefon ogólny: +48 22 868 48 20

Skontaktuj się z nami