Dołącz do zespołu

PU HETMAN to miejsce, w którym dzięki swojej pracy możesz realizować wizję świata opartego na ekologii i poszanowaniu ludzi oraz środowiska.

Ceniony pracodawca

 

Dołącz do nas jeśli chcesz pracować na rzecz lokalnych społeczności i sprawiać by ich życie, każdego dnia stawało się lepsze i łatwiejsze. Praca w naszym zespole profesjonalistów, inspirujących i edukujących sprawi, że będziesz mógł uczyć się i rozwijać.

Oferujemy przyjazną atmosferę, udział w szkoleniach branżowych i zawodowych, liczne świadczenia z Funduszu Socjalnego w tym bony świąteczne, dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci czy kartę Multisport.

Jako ceniony pracodawca, zrobimy wszystko, abyś mógł stawać się każdego dnia coraz lepszą wersją samego siebie.

o_firmie_4-4768a2ad
TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Planowanie/weryfikowanie/optymalizacja tras przejazdowych dla śmieciarek.
 • Usprawnianie pracy podległego zespołu.
 • Analizowanie i optymalizowanie kosztów transportowych.
 • Wdrażanie/planowanie usprawnień w obszarze logistyki przy współpracy z Kierownikiem Działu.
 • Planowanie i kontrola pracy Kierowców, w tym: tworzenie grafików i kontrolowanie czasu ich pracy w programie SuperTacho.
 • Monitorowanie pracy Kierowców w danych rejonach.
 • Odpowiedzialność za prawidłową realizację zleceń odbioru odpadów.
 • Zajmowanie się reklamacjami zgodnie z procedurami Firmy.
 • Współpraca z innymi Działami Firmy.
NASZE WYMAGANIA:
 • Doświadczenie w planowaniu tras drobnicowych lub kurierskich.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętności podejmowania decyzji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Systematyczność i rzetelność w wykonywaniu pracy.
 • Sprawnej obsługi programów MS Office (w szczególności Excel).
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Wykształcenie min. średnie.
DODATKOWE ATUTY:
 • Znajomość programów wykorzystywanych do optymalizacji tras.
 • Mile widziane doświadczenie w branży odpadowej.
OFERUJEMY:
 • Przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Udział w szkoleniach branżowych/zawodowych.
 • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.
 • Opiekę medyczną pracownika i rodziny.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Atrakcyjne świadczenia z ZFŚS.

  Zakres obowiązków:
  • koordynowanie zadań inwestycyjnych, kontrola techniczna nadzorowanych robót,
  • przygotowywanie i/lub weryfikacja wniosków dokumentacji będących podstawą do uzyskania pozwoleń, zgód lub decyzji w organach administracji państwowej,
  • weryfikacja dokumentacji technicznej,
  • przygotowywanie i analiza harmonogramów i kosztorysów,
  • kontrola budżetu projektów,
  • udział w wyborze wykonawców robót oraz dostawców towarów i usług,
  • nadzór nad realizacją prac i dostaw,
  • proponowanie zmian i usprawnień w obszarze prowadzonych inwestycji,
  • kompletowanie wymaganej dokumentacji związanej z odbiorem inwestycji,
  • koordynacja i nadzór nad odbiorem inwestycji przez organy państwowe (PINBUD, Staż Pożarna, SANEPID, itp.),
  • aktywne uczestnictwo w odbiorcach inwestycji.
  Wymagania:
  • wykształcenie wyższe techniczne w kierunku budownictwa lub pokrewnym,
  • doświadczenie w zarządzaniu projektami min. 1 rok,
  • nastawienie na realizację celów,
  • umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
  • samodzielność, zaangażowanie i rzetelność.
  Pracując z nami możesz liczyć na:
  • przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

   Zakres obowiązków:
   • prowadzenie ewidencji dotyczącej gospodarowania odpadami w BDO,
   • analiza danych i wyciąganie wniosków do dalszej optymalizacji i rozliczeń,
   • sporządzanie dokumentów, raportów i zestawień dotyczących odpadów komunalnych,
   • utrzymanie kontaktu z organami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami komunalnymi,
   • monitorowanie zmian w zakresie aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
   • informowanie bezpośredniego przełożonego o zauważonych błędach i problemach w związku z wykonywaną pracą,
   • współpraca z działami wewnętrznymi firmy w celu podnoszenia świadomości w obszarze OŚ.
   Nasze wymagania:
   • znajomość aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i umiejętność ich interpretowania,
   • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z ochroną środowiska,
   • samodzielność w działaniu,
   • sprawna obsługa programów MS Office (Word, Excel),
   • umiejętność analizy i syntezy danych, wyciągania wniosków,
   • czynne prawo jazdy kat. B.
   Oferujemy:
   • przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy,
   • atrakcyjne wynagrodzenie,
   • udział w szkoleniach branżowych/zawodowych,
   • kartę Multisport na preferencyjnych warunkach,
   • opiekę medyczną pracownika i rodziny,
   • atrakcyjne świadczenia z ZFŚS

    Zakres obowiązków:
    • pozyskiwanie nowych klientów,
    • prezentowanie oferty handlowej firmy,
    • negocjowanie zasad współpracy,
    • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami,
    • rozpoznanie potrzeb klienta, charakteru wytwarzanych przez niego odpadów,
    • opieka nad klientami firmy,
    • odpowiedzialność za realizację założonego planu sprzedaży,
    • współpraca z innymi działami w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
    Wymagania:
    • wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie wyższe),
    • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
    • znajomość rynku odpadów i zagadnień z tym związanych,
    • znajomość języka angielskiego – komunikacja z klientami,
    • umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
    • prawo jazdy kat. B (czynne) – praca również w terenie.
    Pracując z nami możesz liczyć na:
    • przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy,
    • atrakcyjne wynagrodzenie,
    • udział w szkoleniach branżowych/zawodowych,
    • kartę Multisport na preferencyjnych warunkach,
    • opiekę medyczną pracownika i rodziny,
    • atrakcyjne świadczenia z ZFŚS.

     Zakres obowiązków:
     • sortowanie odpadów przy linii
     • prace porządkowe
     Wymagania:
     • sprawność manualna
     • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
     • dyspozycyjność i chęć do pracy

      Zakres obowiązków:
      • wywóz odpadów komunalnych z pojemników wg ustalonego harmonogramu
      • załadunek i wyładunek odpadów
      • odstawienie pojemników na miejsce i sprzątanie miejsca załadunku
      Wymagania:
      • sprawność fizyczna i manualna
      • dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym 6-14, 14-22 (od poniedziałku do piątku)

       TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
       • Planowanie/weryfikowanie/optymalizacja tras przejazdowych dla śmieciarek.
       • Usprawnianie pracy podległego zespołu.
       • Analizowanie i optymalizowanie kosztów transportowych.
       • Wdrażanie/planowanie usprawnień w obszarze logistyki przy współpracy z Kierownikiem Działu.
       • Planowanie i kontrola pracy Kierowców, w tym: tworzenie grafików i kontrolowanie czasu ich pracy w programie SuperTacho.
       • Monitorowanie pracy Kierowców w danych rejonach.
       • Odpowiedzialność za prawidłową realizację zleceń odbioru odpadów.
       • Zajmowanie się reklamacjami zgodnie z procedurami Firmy.
       • Współpraca z innymi Działami Firmy.
       NASZE WYMAGANIA:
       • Doświadczenie w planowaniu tras drobnicowych lub kurierskich.
       • Dobra organizacja pracy własnej.
       • Umiejętności podejmowania decyzji.
       • Umiejętność pracy w zespole.
       • Systematyczność i rzetelność w wykonywaniu pracy.
       • Sprawnej obsługi programów MS Office (w szczególności Excel).
       • Czynne prawo jazdy kat. B.
       • Wykształcenie min. średnie.
       DODATKOWE ATUTY:
       • Znajomość programów wykorzystywanych do optymalizacji tras.
       • Mile widziane doświadczenie w branży odpadowej.
       OFERUJEMY:
       • Przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy.
       • Atrakcyjne wynagrodzenie.
       • Udział w szkoleniach branżowych/zawodowych.
       • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.
       • Opiekę medyczną pracownika i rodziny.
       • Ubezpieczenie na życie.
       • Atrakcyjne świadczenia z ZFŚS.

        TWOJE OBOWIĄZKI
        • Wykonywanie czynności związanych z obsługą okresową pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych.
        • Realizacja napraw elektrycznych oraz mechanicznych.
        • Praca z wykorzystaniem urządzeń oraz komputerów diagnostycznych.
        • Diagnostyka i bieżąca naprawa pojazdów oraz naczep.
        • Dbałość i odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
        NASZE WYMAGANIA
        • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
        • Znajomość hydrauliki siłowej.
        • Znajomość mechaniki samochodów ciężarowych.
        • Gotowość do pracy w trybie zmianowym.
        • Czynne prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C będzie dużym atutem.
        OFERUJEMY:
        • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
        • Przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy.
        • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności.
        • Udział w szkoleniach branżowych/zawodowych.
        • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.
        • Opiekę medyczną pracownika i rodziny.
        • Atrakcyjne świadczenia z ZFŚS.

         TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
         • Aktywna sprzedaż odpadów wtórnych do podmiotów, które je skupują.
         • Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z obecnymi Klientami.
         • Bieżąca analiza rynku surowców, odpadów poprodukcyjnych odpadów niebezpiecznych i odpadów zielonych, aby pozyskać najlepsze oferty.
         • Prowadzenie negocjacji i rozmów handlowych.
         • Zawieranie umów z Kontrahentami.
         • Reprezentowanie firmy na konferencjach i targach branżowych.
         NASZE WYMAGANIA:
         • Znajomość rynku odpadów – warunek konieczny.
         • Znajomość podstaw BDO oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
         • Gotowość do pracy w terenie.
         • Nastawienie na realizację celu.
         • Wysokie umiejętności komunikacyjne.
         • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych.
         • Sprawna obsługa programu Ms. Excel – przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.
         • Czynne prawo jazdy kat. B.
         • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
         OFERUJEMY:
         • Przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy,
         • Atrakcyjne wynagrodzenie,
         • Udział w szkoleniach branżowych/zawodowych,
         • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach,
         • Opiekę medyczną pracownika i rodziny,
         • Atrakcyjne świadczenia z ZFŚS.

          TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
          • Kierowanie samochodami ciężarowymi (śmieciarka, hakowiec)
          • Praca w systemie zmianowym (poniedziałek-sobota)
          • Odpowiedzialność za powierzony sprzęt
          NASZE WYMAGANIA:
          • Ważne prawo jazdy kategorii C
          • Minimum 1 rok doświadczenia jako kierowca samochodu ciężarowego
          • Posiadanie aktualnego zaświadczenia na przewóz rzeczy, karty kierowcy
          • Umiejętność obsługi tachografu
          • Punktualność i rzetelności
          • Posiadanie prawa jazdy kat. E będzie dodatkowym atutem
          • Mile widziane doświadczenie w pracy w firmie o podobnym profilu działalności
          OFERUJEMY:
          • Przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy
          • Atrakcyjne wynagrodzenie
          • Udział w szkoleniach branżowych/zawodowych
          • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach
          • Opiekę medyczną pracownika i rodziny
          • Ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
          • Atrakcyjne świadczenia z ZFŚS

          Skontaktuj się z nami