Harmonogramy odbioru odpadów

ZOBACZ
box_harmonogramy

Kontenery i pojemniki szybko i na czas

ZAMÓW
box_kontenery

Dla mieszkańców gmin obsługiwanych
przez PU Hetman

 • Zakładka ta jest dedykowana mieszkańcom gmin w ramach usług świadczonych przez PU Hetman.
 • Szczegółowy zakres odbioru odpadów dostępny jest także na stronach poszczególnych samorządów.
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38, funkcjonuje na podstawie umów z gminą.
 • Mieszkańcy mogą korzystać z PSZOK w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami na zasadach opisanych w regulaminie PSZOK znajdującym się na stronie gminy.
 • Klientów indywidualnych, chcących skorzystać z rozszerzonej oferty PU Hetman, zapraszamy do Kontenery i pojemniki.
hetman-dla-mieszkancow-gmin-16b7c550
Jeśli remontujesz mieszkanie, budujesz dom, robisz sezonowe porządki
i chcesz pozbyć się odpadów, zamów kontener według swoich potrzeb.
Podstawiamy i odbieramy kontenery o pojemności od 4 m3 do 42 m3.

PSZOK dla MIESZKAŃCÓW

Co to jest PSZOK?

PSZOK PU HETMAN to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Turystycznej 37 w Nadarzynie.

Mieszkańcy gmin mogą tu w ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami, samodzielnie oddać odpady, których nie można umieścić w przydomowym kontenerze lub pojemniku na segregację.

PSZOK jako jeden z modelowych elementów systemu gospodarki odpadami jest także miejscem edukacji ekologicznej, służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców, a także promowaniu selektywnej zbiórki.

pszok-dla-mieszkancow-b12f414a

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Turystycznej 37 w Nadarzynie jest czynny:

Dla gminy Nadarzyn:

poniedziałek8:00 - 17:30
środa8:00 - 16:00
sobota8:00 - 14:00

Dla Podkowy Leśnej:

wtorek14:00 - 20:00
czwartek14:00 - 20:00
piątek8:00 - 14:00

Dla gminy Żabia Wola:

czwartek8:00 - 13:00
piątek16:00 - 20:00

Co można, a czego nie można oddać do PSZOK?

To można oddać do PSZOK:

 • odpady niebezpieczne płynne: tylko w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach producenta lub w innych trwałych opakowaniach wraz z etykietami;
 • odpady wielkogabarytowe typu meble czy opakowania (np.: skrzynie);
 • odpady niebezpieczne (np. świetlówki) powinny być dowożone i składane w sposób bezpieczny, bez naruszania obudowy szklanej;
 • odpady zielone (trawa, drobne gałęzie) powinny być odpowiednio rozdrobnione i dostarczane w workach z polietylenu;
 • odpady opakowaniowe ze styropianu: pochodzące z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV oraz styropian budowlany w ilościach wskazujących na jego wytworzenie w skutek remontów i napraw prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych;
 • gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe: przyjmowane od mieszkańców wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez uprawnionych właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 • elektroniczne odpady wielkogabarytowe w tym sprzęt AGD;
 • zużyte baterie.
istockphoto-1307157524-612x612
Jeśli budujesz bądź remontujesz, wybierz i zamów kontener a my podstawimy go w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Skontaktuj się z nami