Przetwarzanie Świata

Od października 2015 r.  PU Hetman jest partnerem w projekcie pn.: „PRZETWARZANIE ŚWIATA” Program edukacyjny z zakresu ekologii realizowany w powiecie pruszkowskim” dofinansowanym przez WFOŚiGW.  W ramach programu zorganizowany został cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

   W każdym z zaplanowanych spotkań brało udział ok. 50 uczestników ( dzieci + opiekunowie). Zajęcia trwały  ok. 4 godzin lekcyjnych (+ przerwa na poczęstunek, który zapewniali organizatorzy) i  organizowane były w Nadarzynie, przy ul. Turystycznej w Pensjonacie Villa Renoma oraz na terenie RIPOK PU Hetman.

Każde „zielona lekcja” to:  zajęcia artystyczne, gra  terenowa lub inna forma interaktywnych zajęć  dostosowana do wieku uczestników,  zwiedzanie zakładu zagospodarowania odpadów (procesy, przez jakie przechodzą odpady odebrane od mieszkańców), bazy samochodowej itp. W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się,  jak należy prawidłowo postępować z różnego typu odpadami.